Zahr. stravné 2018

Vyhláška č. 401/2017 Sb.
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
VYHLÁŠKA
ze dne 23.listopadu 2017
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v.r.

Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.
Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018