Dotazy k placení

Jaký typ poštovní poukázky („složenky“) se používá pro placení daní?

Pokud si poplatník (plátce) nevyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, může použít poštovní poukázku typu „A“.

Jaké existují způsoby (formy) placení daní?

Daň lze zaplatit:

  • hotovostní formou v pokladně místně příslušného finančního úřadu a prostřednictvím poštovní poukázky,
  • bezhotovostní formou bankovním příkazem.

Jakou strukturu má variabilní symbol, který se uvádí při placení daní?

Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.

Jaký je konstantní symbol u placení daní?

Při bezhotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1148.
Při hotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1149.

Jaký je kód banky u placení daní?

Kód banky je součástí čísla účtu a musí být vždy 0710 (kód ČNB).

Jak často provádějí FÚ převody sdílených daní obcím a krajům?

FÚ převádí daňové příjmy určené obcím a krajům dle koeficientů podílů na celostátním inkasu sdílených daní dvakrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč.

Zdroj : Finanční správa