Cesťáky 2023

467
 
VYHLÁŠKA
  ze dne 19. prosince 2022
  o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  § 1
  Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

  a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

  b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

  Stravné
  § 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

  c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  § 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

  a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

  c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  § 4 s
  Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

  b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

  c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

  d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

  § 5
  Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

  2. Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

  3. Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

  4. Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

  § 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

  Ministr práce a sociálních věcí: Ing. Jurečka v. r.