Mzda 2022

Zákon č. 405/2021 Sb.

 

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 96,4 16 200
2. 106,5 17 900
3. 117,5 19 700
4. 129,8 21 800
5. 143,3 24 100
6. 158,2 26 600
7. 174,7 29 400
8. 192,8 32 400.“.