Předčíslí

Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7747
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
Daň silniční 748
Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb. 2815
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763
Daň z přidané hodnoty1) 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb. 2823
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754
Příslušenství daně z hazardních her 14701
Příslušenství daní 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144
Správní poplatky 3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství 2) 13717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky – exekuce 35
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030