Cesťáky 2018

463
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2017

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)
osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)
78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)
78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)
30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b)
32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c)
29,80 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.